Bases Legals Concurs Butlletí La Casa dels Clàssics

Participa en el sorteig d’una subscripció anual gratuïta a la Bernat Metge.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El concurs tindrà el funcionament següent: els/les participants hauran de subscriure’s al butlletí de La Casa dels Clàssics entre el dia 1 de juliol del 2018 i el dia 31 de maig del 2019 a les 24:00, i ser-ne subscriptors/es en el moment del concurs, que es realitzarà el dia 1 de juny del 2019.

L’usuari autoritza a l’editorial Alpha a publicar el seu nom en llistes de guanyadors/es, si s’escau, i incorporar el seu correu electrònic a llistes de difusió en el cas d’aquelles propostes que demanin al participant proveir aquesta informació.
– Per tal de poder optar als premis caldrà ajustar-se a les condicions de participació i ser resident de Catalunya o l’Estat Espanyol.
– Persones excloses de participació: empleats de l’editorial cooperativa Ara llibres i del seu grup de societats, així com els seus cònjuges i/o familiars fins al primer grau; les persones organitzadores i/o relacionades amb el sorteig i les persones jurídiques.

PREMI

Entre tots els participants que hagin fet l’esmentat anteriorment, es realitzarà un sorteig d’on en sortirà un guanyador/a d’una subscripció d’un any a la col·lecció Bernat Metge (4 llibres de la col·lecció).

RESOLUCIÓ

A partir del dia 11 de febrer, l’editorial Alpha es posarà en contacte amb el/la participant que hagi resultat guanyador/a del concurs, especificant els detalls per poder gaudir del premi.
La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases, i del criteri de l’editorial d’Alpha pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i de l’elecció dels guanyadors/es.

PUBLICITAT

Els/les participants consenten que les seves dades personals puguin ser publicitades per a l’editorial Alpha per promocionar el concurs, en qualsevol format i mitjà de comunicació, en cas de resultar guanyador/a o reserva, tot això de conformitat amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de setembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i La Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge, sense que això confereixi al participant, guanyador/a o reserva dret a cap remuneració o benefici amb excepció del lliurament del premi, en el seu cas.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran tractades tal i com s’indica en la política de protecció de dades d’Alpha: podran ser incorporades a la base de dades d’Alpha per a l’enviament d’informació de promocions, novetats, descomptes, etc. És possible exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant un escrit a: info@lacasadelsclassics.cat.