La crítica lloa l’edició de la Poètica d’Aristòtil a càrrec del professor Xavier Riu

La Poètica d’Aristòtil és considerat el text sobre literatura més influent de l’Antiguitat i el tractat fonamental sobre la creació literària. Alhora, però, ha estat objecte d’interpretacions divergents. I, si bé és cert que sempre l’hem llegit a través de les interpretacions renaixentistes i neoclàssiques, hi ha altres aproximacions que procuren entendre-la sense passar pel sedàs de la tradició.

Amb la finalitat d’aproximar els lectors a aquestes noves interpretacions, a finals del 2017, la Col·lecció Bernat Metge en va publicar una nova edició, a càrrec del professor Xavier Riu, especialista en la matèria. Aquesta edició, basada en els estudis més recents, revisa algunes de les interpretacions tradicionals del text, i ha estat lloada unànimement per la crítica. Us en compartim algunes de les aparicions als mitjans de comunicació:

La Col·lecció Bernat Metge ja havia publicat una primera traducció de la Poètica l’any 1926, amb una primera edició a cura de Farran i Mayoral i una segona a càrrec de Josep Vergés. Respecte aquesta primera lectura, la nova traducció de Xavier Riu varia, per exemple, la manera com s’entén i es tradueix mímesis —ara representació, no imitació—, o l’absència del concepte versemblança.