Aurea dicta de Miquel Barceló

Pròleg

Aurea dicta és una obra única de la literatura catalana que recull els textos clàssics predilectes dels intel·lectuals catalans més destacats de la Fundació Bernat Metge.

Després d’haver-los estudiat profundament, Miquel Barceló ha seleccionat 562 aforismes del volum original i els ha interpretat en una obra d’art on es fusionen les arts plàstiques, el pensament i l’edició.

El llegat d’aquesta saviesa mil·lenària avui resulta més vigent que mai.

Els clàssics vistos a través de Miquel Barceló

Aurea dicta de Miquel Barceló, l’art de Barceló dialoga amb el pensament d’autors com Virgili, Ciceró o Sèneca, entre molts altres noms essencials de l’antiguitat.

El volum es compon d’un total de 228 pàgines, amb més de 120 intervencions pictòriques de Miquel Barceló, impreses sobre el mateix paper Fedrigoni utilitzat en la creació de l’original i que manifesten tota la riquesa vital de l’artista.