CLÀSSICS

Pròleg

Festival d’Arts Contemporànies i pensament.

Del 18 d’octubre al 28 de novembre a Barcelona.