Tragèdies, vol. X. El ciclop. Resos

Eurípides

Pròleg

Amb aquest nou volum, la Bernat Metge continua el projecte d’edició de les obres completes d’Eurípides, el més jove dels tres grans poetes tràgics grecs, i ho fa amb la traducció i edició bilingüe de Resos, una tragèdia que tradicionalment li ha estat atribuïda, i de l’únic drama satíric conservat íntegrament, El ciclop. Resos gira al voltant d’un dels episodis més excepcionals de la Ilíada, el cant X, conegut com la Dolonia, l’expedició nocturna que Odisseu i Diomedes fan al campament del rei traci Resos, que ha acudit en ajuda dels troians. El ciclop, en canvi, és un drama satíric, o sigui, protagonitzat per sàtirs i de caràcter més aviat còmic, que parteix de l’episodi odisseic del ciclop Polifem. En aquesta obra, quan Odisseu arriba a les costes de l’illa, Silè i els seus companys sàtirs han estat capturats pel ciclop, que els obliga a fer pasturar les seves ovelles. La trobada entre l’heroi itaquès i els sàtirs converteix la tensa trobada a l’èpica en un episodi còmic i hilarant. En conjunt, el volum presenta les dues composicions més excepcionals d’Eurípides, que rellegeixen dos episodis presents en l’èpica homèrica. L’edició, a càrrec de Montserrat Nogueras, especialista en el drama satíric, inclou una notícia preliminar específica a cada tragèdia, l’edició crítica del text grec original, la traducció catalana i un gran nombre de notes explicatives.

 

Dues de les composicions més excepcionals d’Eurípides

36,0042,00

Esborrar