Tragèdies

Marc Pacuvi

Pròleg

Les tragèdies de Marc Pacuvi, autor llatí d’època arcaica (s. III-II aC), han estat parcialment preservades per un grapat de fragments transmesos per via indirecta, és a dir recuperats a partir de les citacions que en fan altres autors. Aquests textos es corresponen, en la seva gran majoria, a onze tragèdies de tema mitològic i ambientació grega, pertanyents principalment al cicle troià. En la completa edició d’Esther Artigas, que presenta un text llatí establert de bell nou i la primera traducció catalana de Pacuvi, cada tragèdia va precedida d’una notícia preliminar que n’exposa l’argument, i els fragments van acompanyats de comentaris que en faciliten la lectura.

36,0042,00

Esborrar
  • Traducció: Esther Artigas
  • Volum: 376
  • Any de publicació: 2010
  • Pàgines: 255
  • Etiquetes: