Llibres

La col·lecció Col·lecció Bernat Metge

Col·lecció de més de 430 volums de clàssics grecs i llatins en edició bilingüe, amb la publicació de 4 nous volums cada any.

Llibres individuals d'aquesta col·lecció