Traduccions de gran qualitat i apunts crítics

Des del començament, la Bernat Metge va ser concebuda com un espai en el qual col·laborarien filòlegs i escriptors. S’aspirava, i es continua aspirant, a conciliar el rigor científic amb la sensibilitat literària. Carles Riba, poeta amb una sòlida formació d’hel·lenista, traductor d’Homer, Èsquil, Sòfocles i Plutarc, encarna a la perfecció aquest ideal. La col·lecció acull moltes altres traduccions memorables: el Plató de Joan Crexells, el Sèneca de Carles Cardó, el Virgili de Miquel Dolç, l’Horaci de Josep Vergés, etc.

Els llibres de la Bernat Metge són obres d’elaboració lenta, gairebé artesanal. A més de la traducció, atenta a tots els matisos de l’original, es redacten les notes explicatives i la introducció a partir d’una extensa bibliografia; paral·lelament es revisa el text original, grec o llatí, segons les edicions internacionals més recents, i es complementa amb les observacions pròpies d’una edició crítica de qualitat. Un cop completada aquesta fase comença el procés d’edició pròpiament dit, en què es revisa el text exhaustivament i es maqueta acarant l’original amb la traducció. Cada volum, en les seves dues-centes, tres-centes pàgines o quatre-centes pàgines, presenta al lector el resultat d’una feina d’anys.