Un manual d’escriptura i dues tragèdies sobre la justícia

Els últims dos volums que s’han afegit a la col·lecció Bernat Metge són el manual de retòrica per excel·lència del món grecollatí i dues tragèdies d’Eurípides.

El volum VIII de la Institució oratòria de Quintilià (segle I dC) és l’obra de referència per entendre el funcionament de les figures retòriques i els secrets de l’ordenació dels mots. Qui vulgui saber què és una prolepsi, una prosopopeia, una paronomàsia o una hipotiposi, trobarà en aquest llibre les explicacions canòniques i més influents de la retòrica romana.

El volum IV d’Eurípides (segle V aC) aplega dues tragèdies: l’Hècabe, que parla de la violència i les ànsies de venjança a què han de fer front els grecs que tornen de Troia, i Les suplicants, un elogi del coratge amb què la ciutat d’Atenes s’enfronta a la injustícia i fa respectar els drets dels exiliats.

Com altres cops, clàssics d’ahir que ens parlen d’avui. Bona lectura!